Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió tại Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu

zalo