CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT & MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Niềm tin của mọi công trình

DỊCH VỤ CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT & MÔI TRƯỜNG

Tháng Tám 3, 2020
Thiết bị quan trắc cầu

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cầu

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cầu là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc […]
Tháng Chín 6, 2019
Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Ghi đo thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường và lập Báo cáo

Ghi đo thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường và viết Báo cáo là một trong những dịch vụ của công ty cổ […]
Tháng Sáu 25, 2020
Cảm biến đo hướng gió, tốc độ gió siêu âm WINDSONIC4

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió Wind Turbine

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Chín 18, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc hồ thải xỉ nhiệt điện

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải xỉ nhiệt điện, tuyển quặng là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần […]
Tháng Chín 12, 2019
Đập thuỷ điện Al-Wehda Jordan

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đập thuỷ điện và hồ chứa

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thuỷ điện là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Chín 11, 2019
Cung cấp & Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động - từ xa

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường tự động

Cung cấp, lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động cho các công trình lớn như thuỷ điện, nhiệt điện, hầm giao thông, hồ chứa, dự […]
Tháng Chín 24, 2019
Quan trắc nghiêng công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Chín 18, 2019
thiết bị quan trắc mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Chín 14, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc khối trượt xoay

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Ba 13, 2019
Cung cấp thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cung cấp thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cung cấp thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết […]
Tháng Mười Hai 4, 2019
Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT – Cone Penetration Test

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT – Cone Penetration Test – là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Chín 5, 2019
Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ của công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Chín 17, 2019
Thiết bị quan trắc đường giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đường giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đường giao thông là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Mười Một 5, 2019
Bố trí thiết bị quan trắc hầm

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình_giao_thông như hầm, cầu, đường,…là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết […]
Tháng Chín 24, 2019
VW Piezometer 4500S Geokon

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Sáu 24, 2020
Cảm biến đo bức xạ mặt trời Solar Irradiance RT1 - Kipp & Zonen

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cho hệ thống điện năng lượng mặt trời Solar Energy

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc điện năng_lượng_mặt_trời là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Chín 18, 2019
Thiết bị quan trắc hố móng

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nhà cao tầng

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nhà cao tầng là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Chín 24, 2019
Bố trí thiết bị quan trắc đập đất đắp

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Ba 13, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc

Lắp đặt thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Lắp đặt thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết […]
Tháng Ba 13, 2019
Thiết bị quan trắc hầm

Tư vấn, thiết kế thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Tư vấn, thiết kế hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ […]
Tháng Ba 13, 2019
Sửa chữa thiết bị quan trắc

Sửa chữa, Bảo dưỡng & Kiểm định thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Sửa chữa và Kiểm định thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ của Công ty cổ phần […]