Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió Phì Nhừ – Điện Biên

zalo