Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Nậm Manh, Nậm Nhùn, Lai Châu

zalo