lắp đặt cột đo gió tại_Vĩnh_Châu_Sóc_Trăng

Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo