lắp đặt cột đo gió tại_Phúc_Than_Than_Uyên_Lai_Châu

Tháng Tư 30, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo