lắp đặt cột đo gió tại_Đắk_Đoa_Gia_Lai

Tháng Tư 30, 2022
Cột đo gió 120m tại Đắk Đoa - Gia Lai

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Đắk Đoa, Gia Lai

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo