datalogger ghi đo tự động

Tháng Hai 4, 2022
Lắp đặt thiết bị quan trắc ứng suất bê tông Strain Gage 3 chiều hình hoa hồng

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc thuỷ điện Hạ Sê Kông A – Lào

Thiết bị quan trắc thuỷ điện_Hạ_Sê_Kông_A: Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam (VEGI.,JSC)

THIẾT BỊ QUAN TRẮC THUỶ ĐIỆN_HẠ_SÊ_KÔNG_A: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Dự án thủy điện Hạ Sê Kong A tại tỉnh Attapeu – Lào. Một số thông tin chính về dự án:

Công suất: 86MW

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê Kông A

Giá trị hợp đồng với nhà thầu chính: 1140 tỷ đồng.

Thời gian thi công: 2020-2022

Tổng khối lượng đào đắp: 3.900.000 m3

Tổng khối lượng bê tông: 241.000 m3

Loại đập: CVC

THIẾT BỊ QUAN TRẮC THUỶ ĐIỆN_HẠ_SÊ_KÔNG_A: CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN

Dự án thuỷ điện Hạ Sê Kông A được thiết kế lắp đặt 14 cụm thiết bị đo ứng suất bê tông 3 chiều X, Y, Z (sơ đồ lắp đặt hình hoa hồng rosette). Các thiết bị này sẽ được lắp đặt và ghi đo trong quá trình thi công đổ bê tông để giám sát ứng suất và có biện pháp điều chỉnh cần thiết. Sau khi hoàn thành lắp đặt các thiết bị này sẽ được tích hợp vào hệ thống ghi đo tự động.

THIẾT BỊ QUAN TRẮC THUỶ ĐIỆN_HẠ_SÊ_KÔNG_A: THIẾT BỊ QUAN TRẮC ỨNG SUẤT BÊ TÔNG

Thiết bị đo ứng suất bê tông Concrete Embedment Strain Gage được thiết kế để đo ứng suất trong bê tông cốt thép và khối bê tông ở đập. Trong quá trình đổ bê tông, sẽ xảy ra hiện tượng co ngót và làm thay đổi ứng suất của kết cấu bê tông, thiết bị này có tác dụng đo sự thay đổi ứng suất đó.

Thiết bị đo Read the rest

zalo