Tháng Tư 8, 2020
Thiết bị ứng suất cốt thép Rebar Strainmeter 4911-4, máy đọc GK-404 và bảng hiệu chuẩn

Cung cấp thiết bị quan trắc cho dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị

Cung cấp thiết bị quan trắc_công_trình_thuỷ_lợi, thuỷ điện và hồ chứa là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam.

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện (TL-TĐ) Quảng Trị và vùng hạ du nằm trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa do Tổng công ty Phát điện 2 làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, công trình có diện tích lưu vực 26,4 km2. Mực nước dâng bình thường 580 mét. Mực nước ứng lũ thiết kế 582,61 mét. Công trình có dung tích toàn bộ gần 2 triệu m3. Công trình có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào Quý IV/2020.

Dự án sẽ làm tăng sản lượng điện hàng năm thêm gần 31 triệu kWh/năm, bổ sung nguồn nước tưới khoảng 46 triệu mét khối cho hồ TL-TĐ Quảng Trị và vùng hạ du, góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, cải thiện môi sinh môi trường đồng thời góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Khi hoàn thành, công trình có nhiệm vụ chính là chuyển nước từ lưu vực suối Pà Rông sang lưu vực hồ Quảng Trị hiện hữu, nhằm tăng hiệu quả phát điện cho Nhà máy Thuỷ điện Quảng Trị và bổ sung nước cho hạ du Công trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị, cải tạo môi sinh môi trường cho nhiều ha cà phê, cây trồng ở khu vực lòng hồ Pà Rông. Đồng Read the rest

zalo