lắp đặt cột đo gió

Tháng Năm 23, 2023
Lắp đặt cột đo gió Mai Sơn

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió Mai Sơn – Sơn La

Thiết kế thi công lắp đặt_vận_hành_cột_đo_gió_Mai_Sơn được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_MAI_SƠN: VAI TRÒ CỦA CỘT ĐO GIÓ

Để có thể đưa ra quyết định đầu tư một dự án điện gió, cần phải có các cột đo gió với chiều cao lớn (80-160m), đo tốc độ gió và hướng gió ở các chiều cao khác nhau. Từ đó đưa ra được đánh giá về chuyển đổi năng lượng gió với các dải tốc độ gió khác nhau ở các chiều cao khác nhau. Ngoài ra sau khi dự án điện gió đi vào hoạt động, cột đo gió có vai trò quan trắc gió để kịp thời điều chỉnh hệ thống turbine gió, giúp cho hệ thống hoạt động tối ưu và an toàn hơn. Bên cạnh đó cột đó gió còn được tích hợp thêm các cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời để cung cấp thêm thông tin về điều kiện khí hậu – môi trường tại khu vực.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió và Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_MAI_SƠN: THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ

Cột đo gió tại Mai Sơn, Sơn La có chiều cao thiết kế 120m, bố trí đo tốc độ gió tại 4 tầng độ cao khác nhau. Thiết bị sử dụng là model P2546C có xuất xứ từ hãng Windsensor – Denmark.Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO), giấy chứng nhận Read the rest

Tháng Ba 13, 2023
Thi công lắp đặt cột đo gió Pú Nhi

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió Pú Nhi – Điện Biên

Thiết kế thi công lắp đặt_vận_hành_cột_đo_gió_Pú_Nhi được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_PÚ_NHI: VAI TRÒ CỦA CỘT ĐO GIÓ

Để có thể đưa ra quyết định đầu tư một dự án điện gió, cần phải có các cột đo gió với chiều cao lớn (80-160m), đo tốc độ gió và hướng gió ở các chiều cao khác nhau. Từ đó đưa ra được đánh giá về chuyển đổi năng lượng gió với các dải tốc độ gió khác nhau ở các chiều cao khác nhau. Ngoài ra sau khi dự án điện gió đi vào hoạt động, cột đo gió có vai trò quan trắc gió để kịp thời điều chỉnh hệ thống turbine gió, giúp cho hệ thống hoạt động tối ưu và an toàn hơn. Bên cạnh đó cột đó gió còn được tích hợp thêm các cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời để cung cấp thêm thông tin về điều kiện khí hậu – môi trường tại khu vực.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió và Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_PÚ_NHI: THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ

Cột đo gió tại Pú Nhi, Điện Biên Đông, Điện Biên có chiều cao thiết kế 150m, bố trí đo tốc độ gió tại 7 tầng độ cao khác nhau. Thiết bị sử dụng là model P2546C có xuất xứ từ hãng Windsensor – Denmark.Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO), Read the rest

Tháng Ba 8, 2023
Cột đo gió 150m tại Phì Nhừ, Điện Biên

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió Phì Nhừ – Điện Biên

Thiết kế thi công lắp đặt_vận_hành_cột_đo_gió_Phì_Nhừ được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_PHÌ_NHỪ: VAI TRÒ CỦA CỘT ĐO GIÓ

Để có thể đưa ra quyết định đầu tư một dự án điện gió, cần phải có các cột đo gió với chiều cao lớn (80-160m), đo tốc độ gió và hướng gió ở các chiều cao khác nhau. Từ đó đưa ra được đánh giá về chuyển đổi năng lượng gió với các dải tốc độ gió khác nhau ở các chiều cao khác nhau. Ngoài ra sau khi dự án điện gió đi vào hoạt động, cột đo gió có vai trò quan trắc gió để kịp thời điều chỉnh hệ thống turbine gió, giúp cho hệ thống hoạt động tối ưu và an toàn hơn. Bên cạnh đó cột đó gió còn được tích hợp thêm các cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời để cung cấp thêm thông tin về điều kiện khí hậu – môi trường tại khu vực.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc điện gió và Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió.

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT_VẬN_HÀNH_CỘT_ĐO_GIÓ_PHÌ_NHỪ: THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ

Cột đo gió tại Phì Nhừ, Điện Biên Đông, Điện Biên có chiều cao thiết kế 150m, bố trí đo tốc độ gió tại 7 tầng độ cao khác nhau. Thiết bị sử dụng là model P2546C có xuất xứ từ hãng Windsensor – Denmark.Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO), Read the rest

zalo