Kiểm tra hiện trạng thiết bị quan trắc thuỷ điện An Khê-Kanak – Đề xuất phương án sửa chữa

zalo